Når må barnet holdes hjemme?

You are here

Vi er inne i den heftigste sykdomssesongen for oss småbarnsforeldre. Men når og hvor lenge må barna holdes hjemme ved sykdom?

Hovedregelen er at barnet bør være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter, og at barnet skal være feberfritt.

Feber

Barn med feber skal være hjemme. Barns normale temperatur kan variere, men over 37,5 grader om morgenen og 38 på kvelden anses som feber. Mange mener barnet skal ha en feberfri dag hjemme.


Antall sykedager

Hvis barnet ditt er sykt, eller den som passer barnet er sykt, har du rett til omsorgspenger. Hver av foreldrene har rett til ti dager fri med lønn hver pr. år hvis dere har ett eller to barn. Har dere flere, øker det til 15 dager pr. år. Er du alene om omsorgen, har du rett til hele kvoten – altså 20 sykedager for ett eller to barn og 30 dager for tre eller flere. Disse sykedagene har dere ut året barnet fyller 12 år. Dersom dere har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, kan dere få ti dager i tillegg og aldersgrensen kan økes til 18 år. Hvis sykedagene er brukt opp, kreves det legeerklæring for å være hjemme med sykt barn.
(Mer om rettigheter og stønader hos Nav. Reglementet er nedfelt i Folketrygdloven.)

Omgangssyke

Så lenge barnet kaster opp og har diaré, må det holdes hjemme. Det kan ikke sendes i barnehagen før to døgn etter at det er blitt symptomfritt. Hvis man mistenker at diareen skyldes noe barnet har spist, bør barnet undersøkes av lege. Er barnet av typen som ofte er litt løs i magen, trenger det ikke holdes hjemme av den grunn.

Øyekatarr

Det er bare med kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse at barnet bør holdes hjemme av smittevernhensyn. Da bør dere også oppsøke lege. Dersom legen gir øyendråper eller salve, kan barnet gå i barnehagen dagen etter at behandlingen er startet. Barnehagen kan ikke forlange at barn med rennende øyne skal undersøkes av lege eller få øyendråper for å få være i barnehagen. De kan likevel ta det opp til vurdering med foreldrene. 

Influensa

Influensa er en årlig tilbakevendende infeksjonssykdom. Symptomer er feber, muskelsmerter, hodepine, tørrhoste og slapphet. Noen ganger kan også plager med mage oppstå. Sykdommen varer som regel sju til ti dager. Det finnes  vaksinasjonsmuligheter. (Les mer om influensa, vaksinasjon og smittevern på Folkehelseinstituttet.no.)

Hoste

Barn med hoste kan gå i barnehagen som vanlig dersom barnet ikke virker sykt eller har feber. Hvis hosten gjør at barnet ikke klarer å leke eller delta i aktivitetene, bør du likevel vurdere å holde barnet ditt hjemme. Ved langvarig eller kraftig hoste, bør barnet undersøkes for bl.a. kikhoste.

Kikhoste

Kikhoste må behandles av lege. Begynner du behandlingen rett etter at sykdommen har brutt ut, er barnet vanligvis smittefritt først fem dager etterpå. Det må derfor holdes hjemme hele denne perioden. Starter behandlingen etter noen dager, er barnet mindre smittsomt og kan gå i barnehagen/skolen dagen etter.

Forkjølelse

Barnet kan gå i barnehagen så lenge allmenntilstanden tilsier det.

Ørebetennelse

Ørebetennelse gjør fryktelig vondt og barnet sover ofte dårlig og gråter mye. Øreverken kommer vanligvis plutselig, ofte kombinert med feber og forkjølelse. Hvis barnet likevel virker i god form, kan det sendes i barnehagen/på skolen.

Netboard will be here

Brennkopper

Hvis brennkoppene er mange og synlige, må barnet holdes hjemme pga. smittefare. Er det bare noen få som kan dekkes til, kan barnet gå som normalt. Her må dere vise skjønn og tenke på at sår med sekret kan smitte andre barn, enten ved direkte eller indirekte berøring.

Lus

Lus smitter lett, og barnet må holdes hjemme til første runde med lusekur er unnagjort. Dere må også varsle barnehage, skole og omgangskrets.

Kusma

Barn som ikke er vaksinert, kan få kusma. Hold barnet hjemme i ni dager etter at hevelsen starter. Er de andre barna vaksinert, er det allmenntilstanden som avgjør når barnet kan sendes avgårde.

Småmark/ringorm

Små «riskorn» i bleien kan være tegn på barnemark eller spolmark, som det også kalles. Kløe i rumpa er det vanligste symptomet. Dere blir kvitt barnemark med en ormekur fra apoteket. Når kuren er påbegynt, kan barnet gå i barnehagen. Ved ringorm kan gjelder samme, i barnehage fra kur er påbegynt.

Meslinger

Barn som ikke er vaksinert, kan få meslinger og må holdes hjemme i minst fire dager etter at utslettet først blusset opp.

Vannkopper

Barnet må være hjemme helt til alle blemmene har tørket inn.

Stats read: 
4 316
Stats like: 
5
↓ Artikkelen fortsetter under